مفاصا در لغت به معنای تسویه کردن می باشد.مفاصا حساب برگه (سندی )است که افراد پس از تسویه حساب خود از ارگان یا فرد مربوطه دریافت می‌کنند. به عبارت ساده‌تر برگه ای به معنای تسویه حساب با ارگان یا سازمانی یا افراد، تا پایان زمان…