دروساحساب

پاسخگویی سریع
پشتیبانی
قیمت مناسب
پاسخگویی سریع
پشتیبانی
قیمت مناسب

خدمات مالی دروسا حساب

خدمات حسابداری و مالی

با هزینه استخدام یک نفر حسابدار، یک تیم حسابداری استخدام نمایید. برخی از دانشمندان و نظریه پردازان علوم انســـانی و مباحث مالی معتقدند که حسابداری یک علم است و برخی معتقدند که یک هنـــر است.
ما در دروسا حساب به هر دو این تعاریف اعتقاد و ایمان داریم و سعی کرده ایم آن ها را باهم ترکیب نموده و با علم و هنر، تخصص و خلاقیت، دقت و ظرافت تیم حسابداری خود در کنار شما فعالان اقتصادی باشیم…

خدمات حسابداری و مالی

خدمات حسابداری و مالی

با هزینه استخدام یک نفر حسابدار، یک تیم حسابداری استخدام نمایید. برخی از دانشمندان و نظریه پردازان علوم انســـانی و مباحث مالی معتقدند که حسابداری یک علم است و برخی معتقدند که یک هنـــر است.
ما در دروسا حساب به هر دو این تعاریف اعتقاد و ایمان داریم و سعی کرده ایم آن ها را باهم ترکیب نموده و با علم و هنر، تخصص و خلاقیت، دقت و ظرافت تیم حسابداری خود در کنار شما فعالان اقتصادی باشیم…

خدمات حسابداری و مالی
خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

مالیات عادلانه و منصفانه هیچ شخصی را آزار نمی دهد. مالیات کلمه ای است که به محض شنیده شدن، اکثر افراد و مدیران کسب و کارها دچار ترس و دلهره می شوند که گویا قرار است یک پول زیاد و هزینه سنگین را به آن ها تحمیل کنند. ما در دروسا حساب در کنار شما خواهیم بود تا این ترس و نگرانی را به کمترین میزان برسانیم  و از پرداخت مالیات اضافی جلوگیری کنیم…

خدمات مالیاتی

مالیات عادلانه و منصفانه هیچ شخصی را آزار نمی دهد. مالیات کلمه ای است که به محض شنیده شدن، اکثر افراد و مدیران کسب و کارها دچار ترس و دلهره می شوند که گویا قرار است یک پول زیاد و هزینه سنگین را به آن ها تحمیل کنند. ما در دروسا حساب در کنار شما خواهیم بود تا این ترس و نگرانی را به کمترین میزان برسانیم  و از پرداخت مالیات اضافی جلوگیری کنیم…

خدمات مالیاتی

خدمات حسابرسی

حسابرسی هزینه نیست بلکه جلوگیری از صرف هزینه های مضاعف و سنگین می باشد. هر شخصی ممکن است اشتباه کند یا در هر صنفی ممکن است اشخاص تبهکاری وجود داشته باشند. حسابرسی می تواند اشتباهات عمد و غیرعمدی افراد و اشتباهات ساختاری کسب و کار شما را شناسایی و کمک کند تا خسارت های بیشتر را از مجموعه خود دفع کنید…

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

حسابرسی هزینه نیست بلکه جلوگیری از صرف هزینه های مضاعف و سنگین می باشد. هر شخصی ممکن است اشتباه کند یا در هر صنفی ممکن است اشخاص تبهکاری وجود داشته باشند. حسابرسی می تواند اشتباهات عمد و غیرعمدی افراد و اشتباهات ساختاری کسب و کار شما را شناسایی و کمک کند تا خسارت های بیشتر را از مجموعه خود دفع کنید…

خدمات حسابرسی
خدمات اداری و پرسنلی

خدمات اداری و پرسنلی

امروزه پرسنل متخصص و متعهد به عنوان سرمایه های انسانی هر شرکت به حساب می آیند. اکثر اشخاصی که می خواهند کسب و کاری را شروع نمایند، زمانی که برای کسب مجوز از ارگانی اقدام می کنند، دچار چالش های متعددی می شوند و گاهی ممکن است باعث انصراف آن ها از ادامه کار شود. کسب مجوز آنقدرها هم سخت نیست در صورتی که دروسا حساب در کنار شما باشد…

خدمات اداری و پرسنلی

امروزه پرسنل متخصص و متعهد به عنوان سرمایه های انسانی هر شرکت به حساب می آیند. اکثر اشخاصی که می خواهند کسب و کاری را شروع نمایند، زمانی که برای کسب مجوز از ارگانی اقدام می کنند، دچار چالش های متعددی می شوند و گاهی ممکن است باعث انصراف آن ها از ادامه کار شود. کسب مجوز آنقدرها هم سخت نیست در صورتی که دروسا حساب در کنار شما باشد…

خدمات اداری و پرسنلی

خدمات ثبت شرکت و تغییرات

یک شراکت علمی و منطقی، مسیر پیشرفت را هموار و سرعت آن را افزایش خواهد داد. یکی از مهمترین و اولین بخش های هر کسب و کار، ثبت یک شرکت می باشد که اشتباه در این مقطع گاهی غیرقابل اصلاح و یا اگر قابل اصلاح باشد، هزینه های بسیاری را در پی خواهد داشت. به این فکر افتادیم که این تجربیات خود را به شما عزیزان منتقل نموده و به شما در ثبت درست شرکت کمک نماییم…

ثبت شرکت

خدمات ثبت شرکت و تغییرات

یک شراکت علمی و منطقی، مسیر پیشرفت را هموار و سرعت آن را افزایش خواهد داد. یکی از مهمترین و اولین بخش های هر کسب و کار، ثبت یک شرکت می باشد که اشتباه در این مقطع گاهی غیرقابل اصلاح و یا اگر قابل اصلاح باشد، هزینه های بسیاری را در پی خواهد داشت. به این فکر افتادیم که این تجربیات خود را به شما عزیزان منتقل نموده و به شما در ثبت درست شرکت کمک نماییم…

ثبت شرکت

مشاوره مالی

ما شما را با افتخار به نوشیدن یک فنجان چای با طعم مشاوره دعوت می نماییم. مشاوره همیشه و در هر کاری شرط عقل سلیم می باشد ولی یافتن یک مشاور خوب و متخصص، امر بسیار مشکلی است. اگر مشاوره اشتباه دریافت کنید، ضرر و زیان بسیاری به همراه خواهد داشت. اگر این اتفاق در هر کسب و کاری رخ دهد، ممکن است به تعطیلی و ورشکستگی آن ها بینجامد. در دروسا حساب یک تیم مشاوره خبره در کنار شما می باشد و نه یک شخص…

مشاوره مالی

ما شما را با افتخار به نوشیدن یک فنجان چای با طعم مشاوره دعوت می نماییم. مشاوره همیشه و در هر کاری شرط عقل سلیم می باشد ولی یافتن یک مشاور خوب و متخصص، امر بسیار مشکلی است. اگر مشاوره اشتباه دریافت کنید، ضرر و زیان بسیاری به همراه خواهد داشت. اگر این اتفاق در هر کسب و کاری رخ دهد، ممکن است به تعطیلی و ورشکستگی آن ها بینجامد. در دروسا حساب یک تیم مشاوره خبره در کنار شما می باشد و نه یک شخص…

خدمات ویژه اشخاص حقیقی

ما در کنار شما یرای مواجهه با چالش های پیش روی کسب و کارهای اشخاص حقیقی و ارائه راه کارهای قانونی خواهیم بود. کسب و کارهایی که به صورت اشخاص حقیقی در حال فعالیت هستند، همواره یکی از دغدغه های آنان، مسائل مالیاتی و بیمه می باشد که گاهی به یک بحران در کسب و کار آن ها تبدیل می شود ولی تیم دروسا حساب در کنار شما خواهد بود تا این دغدغه به حداقل ممکن برسد…

خدمات ویژه اشخاص حقیقی

خدمات ویژه اشخاص حقیقی

ما در کنار شما یرای مواجهه با چالش های پیش روی کسب و کارهای اشخاص حقیقی و ارائه راه کارهای قانونی خواهیم بود. کسب و کارهایی که به صورت اشخاص حقیقی در حال فعالیت هستند، همواره یکی از دغدغه های آنان، مسائل مالیاتی و بیمه می باشد که گاهی به یک بحران در کسب و کار آن ها تبدیل می شود ولی تیم دروسا حساب در کنار شما خواهد بود تا این دغدغه به حداقل ممکن برسد…

خدمات ویژه اشخاص حقیقی
خدمات ویژه دانش بنیان

خدمات ویژه شرکت های دانش بنیان

این شرکت ها سکوی پرتاب به سمت موفقیت های بزرگتر از مسیرهای کم خطرتر خواهد بود. شرکت های دانش بنیان را می توان در چند نوع دسته بندی کرد که از جمله آن ها می توان به شرکت های دانش بنیان دولتی و خصوصی اشاره کرد که در شرکت های داخلی مجموعه پارک های علم و فناوری و خارج از آن ها قرار دارند…

خدمات ویژه شرکت های دانش بنیان

این شرکت ها سکوی پرتاب به سمت موفقیت های بزرگتر از مسیرهای کم خطرتر خواهد بود. شرکت های دانش بنیان را می‌توان در چند نوع دسته بندی کرد که از جمله آن‌ها می توان به شرکت های دانش بنیان دولتی و خصوصی اشاره کرد که در شرکت های داخلی مجموعه پارک های علم و فناوری و خارج از آن ها قرار دارند…

خدمات ویژه دانش بنیان

مطالب مفید

نظرات شما

دروساحساب کیه؟

ما یک تیم خدمات مالی و حسابداری هستیم که کارهای ثبت شرکت هم انجام میدیم و چندین ساله که باهمیم. کمکتون می کنیم تا دیگه دغدغه ای برای کارهای مالی و مالیاتی خودتون نداشته باشید و تمام تجربمون رو در اختیارتون میذاریم.

هدف دروسا حساب چیه؟

ما استراتژی هایی طراحی کردیم که بتوانیم بیش از 90 درصد از وظایفمون نسبت به شما رو از طریق دورکاری و سایت دروسا حساب با هزینه کمتر براتون انجام بدیم.
افق ما، رضایت شماست.

همکاری با دروسا:

اگر تجربه کار تیمی دارید و می خواهید در یک تیم حرفه ای مشغول به کار بشید، می تونید فرم استخدام رو کامل و برای ما بفرستید.
اولین اصل ما احترامه و بعدش به یادگیری، همکاری، حسن خلق و احترام اهمیت میدیم.

دروساحساب کیه؟

ما یک تیم خدمات مالی و حسابداری هستیم که کارهای ثبت شرکت هم انجام میدیم و چندین ساله که باهمیم. کمکتون می کنیم تا دیگه دغدغه ای برای کارهای مالی و مالیاتی خودتون نداشته باشید و تمام تجربمون رو در اختیارتون میذاریم.

هدف دروسا حساب چیه؟

ما استراتژی هایی طراحی کردیم که بتوانیم بیش از 90 درصد از وظایفمون نسبت به شما رو از طریق دورکاری و سایت دروسا حساب با هزینه کمتر براتون انجام بدیم.
افق ما، رضایت شماست.

همکاری با دروسا:

اگر تجربه کار تیمی دارید و می خواهید در یک تیم حرفه ای مشغول به کار بشید، می تونید فرم استخدام رو کامل و برای ما بفرستید.
اولین اصل ما احترامه و بعدش به یادگیری، همکاری، حسن خلق و احترام اهمیت میدیم.

مشاوره تلفنی رایگان