دروساحساب
اکتبر 25, 2020

بازرسی مالیاتی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی طبق ماده ۱۸۱

طبق ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی کشور واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی باهدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی ایجاد شده است.
مشاوره تلفنی رایگان