کتمان درآمد یعنی پنهان کردن در آمد یا سود به عبارت ساده‌تر یعنی مودی همه درآمدهای تحصیل شده در روند فعالیت‌های تجاری خود را در طی یک سال مالی به سازمان امور مالیاتی گزارش نداده باشد.

دروسا حساب قصد در این مقاله را به محبث کتمان درآمد اختصاص و مفهوم آن را مورد بررسی قرار دهد با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

ممیزان مالیاتی پس از بررسی درآمدها( سود ها) و تطبیق دادن آنها با داده ها و دیگر حساب ها و اطلاعات اگر موفق به کشف درآمدی باشند که کتمان شده است  موظف هستند که موارد فوق را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند. در صورتی که سازمان امور مالیاتی متوجه این تخلف گردد جریمه سنگینی در پی خواهد داشت.

مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم جریمه فوق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰ درصد و برای سایر مودیان ۱۰ درصد خواهد بود و همچنین جریمه فوق‌الذکر غیر قابل بخشش می باشد.

 

انواع کتمان درآمد

_  عدم ثبت درآمد یا درآمدها در دفاتر قانونی یا ثبت درآمد به میزان کمتر از حد واقعی

_ ثبت خرید کالا و دارایی و موجودی کالا در حساب هزینه

_حساب سازی ها و حساب به حساب کردن های، ثبت فروش و درآمد در حساب بستانکاران جاری شرکا _استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور گمراه کردن ممیزان  مالیاتی

_ ایجاد کردن هزینه های واهی و غیر واقعی برای کمتر نشان دادن درآمد

_ و غیره

به همین منظور سازمان امور مالیاتی در تاریخ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰را صادر نمود که  این بخشنامه به منظور شفاف سازی ،در مورد درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول می باشد.

 

بخشنامه 17940

 

همچنین در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۸/۵۱۷ را صادر نموده که در آن به شرح نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی یا هزینه‌های غیر واقعی پرداخت شده است.

 

  دستورالعمل

 

کلام آخر

در این مقاله به کتمان درآمد پرداختیم.

شما میتوانید با کلیک بر نام هر بخشنامه به لینک مستقیم دستورالعمل ها و بخشنامه فوق در سایت سازمان امور مالیاتی دسترسی داشته باشید.

دستورالعمل 200/98/517

بخشنامه 17940