مالیات حقوق کارگران و کارمندان زحمت کش در شرکت های دولتی و خصوصی، یکی از راحت‌ترین منابع درآمد مالیاتی سازمان‌ امور مالیاتی می‌باشد که بدون هیچ مشکلی می‌توانند مالیات را از حقوق کارگران کسر و الباقی را توسط کارفرما به حساب کارگران  واریز ‌نمایند.

کارفرما موظف است سهم دولت (مالیات) را هم تا یک ‌ماه پس از پرداخت حقوق کارگران به حساب سازمان مالیاتی واریز ‌نماید و در حقیقت کارگران و کارمندان و در یک جمله حقوق بگیران، مظلوم ترین و خوش حساب ترین مودیان مالیاتی در ایران می‌باشند.

اما این که چه مواردی مشمول مالیات هستند و چه مواردی مشمول مالیات در حقوق کارگران نیستند، در جای دیگری در مورد آن صحبت خواهیم نمود.

در این یادداشت قصد داریم در مورد یک راه حل قانونی که می تواند بخشی از مالیات پرداختی کارگران و کارمندان را کاهش دهد و سازمان امور مالیاتی هم درمورد آن کمتر صحبت به میان می آورد را مطرح کنیم.

اکثر شرکت ها به خاطر عدم آگاهی برخی حسابدران، کارگران، مدیران مالی و شوراهای کارگری از این فرصت استفاده نمی کنند. در گذشته استفاده از این قانون به خاطر محاسبات حقوق که به صورت دستی انجام می گرفت، این کار سخت بود ولی حال با وجود برنامه های نرم افزار حقوق و دستمزد موجود در بازار و حتی استفاده از برنامه اکسل می توان به راحتی از این بخشنامه به نفع کارگران و کارمندان و قشر حقوق بگیر استفاده کرد.

 

 

بر اساس ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی مالیاتی بابت معالجه خود، همسر، اولاد و یا پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر، زندگی و بیمه های درمانی، از درآمد مشمول مالیات کسر می گردد.

بنا بر بند 2 بخشنامه ی شماره ی 19418-2124385 مورخ 1383/11/7 رئیس سازمان امور مالیات کشور که بر اساس آن مقرر شده است، کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شده سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل حق بیمه سهم حقوق بگیران بیمه شده را از درآمد حقوق مشمول مالیات آنان با قید میزان آن در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید.

اما در سال 1398 در پی شکایت آقای بهمن زبردست،  که به صورت خیرخواهانه و بنابر مسئولیت اجتماعی خود اقدام به شکایت از سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری نمود که با توجه به ماده 137، باید 7 درصد کل حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را از حقوق و مزایای مشمول مالیات آنان کسر نماید.

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای عنوان نموده که باید دو هفتم این رقم را از حقوق مشمول مالیات کسر نمود و این خلاف قانون می باشد که در تاریخ 1398/4/11دیوان عدالت اداری طی حکمی، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مبنی بر کسر دو هفتم را باطل اعلام نمود و کارفرمایان و کارگران می توانند کل 7 درصد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را از جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات کارگران کسر نمایند که  در فایل پیوست این موارد قابل مشاهده است.

برای دریافت فایل آرای دیوان مالیات حقوق اینجا کلیک کنید.

برای دیدن بخشنامه اینجا کلیک کنید

برای آشنایی بیشتر با خدمات دروسا حساب اینجا کلیک کنید