یکی از مهمترین مفاهیم در هر واحد تجاری و هر کسب و کاری ،مفهوم هزینه است .هر واحد تجاری انتفاعی در طول روند کاری خود به دنبال کسب درآمد است اما این کسب درآمد بدون متحمل شدن هزینه های مرتبط با فعالیت غیر ممکن است.

به عبارت ساده تر مجموعه مخارجی هستند که یک واحد تجاری در طول عملیات خود (در یک زمان مشخص) برای کسب درآمد متحمل می گردد.

حساب هزینه در جهت عکس حساب درآمد عمل می‌کند .یعنی با فرض ثابت بودن درآمد هر چقدر مخارج بیشتر شود سود واحد تجاری کمتر خواهد شد و همینطور به عکس هر قدر بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد و کاهش داد (با فرض ثابت بودن درآمد) سود واحد تجاری بیشتر خواهد شد.

اما اگر هزینه‌ها کنترل نشود ممکن است مخارج از درآمدها بیشتر شده و باعث می شود که واحد تجاری زیان‌ده بشود .به منظور کنترل و جلوگیری از کاهش سود واحد تجاری بهتر است هزینه ها به درستی شناسایی، طبقه بندی و تفکیک شود و همواره حساب های درآمد و هزینه توسط حسابداران و مدیران مالی بررسی و گزارشات لازم به همراه راهکارهای مناسب به مدیران اجرایی ارائه شود.

با دروسا حساب همراه باشید.

انواع هزینه ها

در هر واحد تجاری هزینه‌ها بر اساس نوع فعالیت (مثلاً بازرگانی یا خدماتی یا تولیدی و غیره) و تغییرات در عملکرد واحد تجاری تقسیم بندی می شود و از این لحاظ به دو دسته تقسیم می شود:

 • ثابت
 • متغیر

 

هزینه های ثابت:

در یک دوره مالی ثابت هستند و با افزایش و کاهش فعالیت های واحد تجاری تغییری نمی کند .مانند مخارج اجاره کارخانه، مخارج اجاره دفتر و غیره

هزینه های متغیر:

ارتباط مستقیم با میزان تولیدات یا ارائه خدمات واحد تجاری دارند یعنی هر وقت تولید محصول یا ارائه خدمات افزایش یابد، این نوع نیز افزایش می یابد مثلاً با افزایش تولیدات و خدمات در یک واحد تجاری ساعات کار آن مجموعه نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه واحد تجاری مجبور است نیروی کار خود را افزایش دهد پس مخارج حقوق و دستمزد به عنوان یک هزینه متغیر افزایش می‌یابد.

 

تقسیم بندی هزینه ها

در حساب هزینه‌ برخی از مخارجی که به صورت عینی و غیر عینی به وجود می‌آیند قرار می گیرد.

 • مخارج عینی: حقوق و دستمزد
 • مخارج غیر عینی: استهلاکات

اما در حسابداری عموماً هزینه‌ها به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 1. اداری و تشکیلاتی
 2. توزیع و فروش
 3. مالی
 4. استهلاکات
 5. حقوق و دستمزد

 

هزینه

 

1. هزینه‌های اداری و تشکیلاتی

 • قبض آب و برق و…
 • پست و تلگراف وتلفن
 • ایاب ذهاب
 • پذیرایی
 • ملزومات
 •  و ….

2. توزیع و فروش

 • حمل
 • انبارداری
 • تبلیغات
 • بازاریابی
 • بسته بندی
 • سایر

۳. هزینه‌های مالی

 • حسابداری
 • هزینه حسابرسی
 •  سود اقساط بانکی
 • جرایم مالیاتی
 • مشاوره
 • سایر

 

۴. هزینه استهلاکات

 • استهلاک ساختمان
 • استهلاک اثاثیه
 • استهلاک ابزارآلات
 • استهلاک ماشین آلات
 • استهلاک وسایل نقلیه
 • و …

 

۵. هزینه حقوق و دستمزد

 • حقوق پایه
 • اضافه کاری
 • حق اولاد
 • حق مسکن
 • بن کارگری
 • و ….

 

کلام آخر

هزینه‌ها ممکن است با توجه به نوع فعالیت و نظر مدیران مالی و انواع مختلفی دسته بندی شوند اما لازم به ذکر است که رعایت اصول حسابداری و مبانی حسابداری و همچنین رعایت استانداردهای حسابداری در این امر بسیار حائز اهمیت می‌باشد.