همان طور که پیشتر گفته شد، مفاصا حساب به معنای تسویه حساب کردن با ارگان، سازمان یا افرادی خاص می باشد که در طی آن برگه یا سندی صادر می گردد که  نشان‌دهنده تسویه حساب در زمان مشخصی به منظور شفاف سازی آن کسب و کار است و یکی از انواع آن مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی است.

در این مقاله قصد داریم که به تشریح این نوع از مفاصاحساب بپردازیم. پس با دروساحساب تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

مفاصا حساب بیمه یکی از مهمترین و در عین حال کاربردی ترین نوع از انواع مفاصا حساب به شمار می آید.

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی بر مبنای مواد شماره ۳۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی انجام می شود.

پس از اتمام کار و ارسال گواهی پایان کار و باطی مراحلی مانند صحت اطلاعات و پرونده و …. توسط سازمان تامین اجتماعی ،حق بیمه محاسبه و سپس مانده بدهی ابلاغ و پس از پرداخت بدهی مفاصاحساب آن صادر می گردد.

 

مدارک لازم جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

 1. نامه درخواست مفاصا ازسمت کارفرما (انتقال دهنده)
 2. زمان شروع و اتمام قرارداد
 3. اعلام مبلغ کارکرد و طبق صورت وضعیت
 4. اعلام چگونگی تامین مواد و مصالح
 5. ارائه صورت وضعیت قطعی
 6. ردیف پیمان و کد کارگاه
 7. گواهی معرفی کارفرما
 8. ارائه آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی
 9. اساسنامه
 10. مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه )
 11. صدور برگه بدهی ردیف پیمان و کد کارگاه مربوطه
 12. ثبت ارزش افزوده

 

مفاصاحساب

 

مراحل دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی

قبل تر دریافت مفاصا حساب به صورت دستی و حضوری انجام می شد یعنی بعد از اینکه قرارداد تمام می‌شد کارفرما گواهی اتمام کار را در اختیار پیمانکار قرار می‌داد و به پیمانکار گواهی فوق‌الذکر را به همراه مدارک ذکر شده به شعبه مربوطه  تحویل می‌داد.

بعد از آن کارشناسان مربوطه پرونده حق بیمه متعلقه را با توجه به نوع پیمان محاسبه می‌نمودند و مبلغ آن را به پیمانکار به صورت الکترونیک ابلاغ می کردند اگر میزان بدهی ابلاغی مورد تایید پیمانکار بود، رسید پرداخت صادرو پیمانکار نیز آن را پرداخت می‌کرد، در صورت پرداخت چند روز بعد مفاصاحساب صادر می گردید.

اما در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن بیشتر خدمات بیمه درخواست مفاصا حساب هم عمدتاً به صورت الکترونیک انجام می شود.

 

برای طی مراحل الکترونیک مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی باید موارد زیر را انجام دهید:( به صورت خلاصه )

 • در سیستم نام نویسی متمرکز کارگاه، باید کد کارگاه مربوطه و شناسه ملی (واگذارنده) کارفرما را ثبت کنید
 • دریافت حساب کاربری و عضویت پیمانکاری واگذارنده مربوطه، کار یا پروژه در eservices.tamin.ir
 • ثبت کردن فرم تعهد نامه ابلاغ الکترونیکی در سیستم سباو مخاطبین
 • در صورتیکه مفاصا ایجاد نشده باشد با کلیک دکمه مشاهده ایجاد می گردد
 • با کلیک دکمه ثبت، مفاصاحساب ماده ۳۸، تاریخ و شماره ثبت مفاصا از دبیرخانه شعبه مربوطه اخذ و ثبت می گردد
 • با کلیک دکمه ابلاغ ، مفاصا حساب مربوط به پیمانکار و واگذارنده پروژه ابلاغ و در حساب کاربری قابل مشاهده خواهد بود.

 

(مهم) قابل ذکر است با توجه به راه‌اندازی سامانه فوق الذکر شعبه دیگر مجاز به ارائه فرم فیزیکی مفاصا حساب ماده ۳۸ نخواهد بود .

پس از دریافت مفاصا حساب پیمانکار باید رونوشتی از مفاصا را به کارفرما تحویل دهد تا بتواند مبلغی را که کارفرما به صورت سپرده از هر صورت وضعیت کسر کرده و نزد خود نگه داشته را تسویه حساب نماید.

 

مفاصا حساب پیمانکاری:

به عنوان یک حسابدار باید قراردادهای مشمول بیمه را بررسی کنید و بدانید که هر کدام شامل کدام دسته از انواع قراردادها می باشند تا بتوانید به راحتی وظایف خود را انجام دهید.
اینگونه قراردادها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱. قراردادهای عمرانی

همواره یک طرف قراردادهای عمرانی دولت یا ارگانهای دولتی قرار دارد قراردادهای عمرانی باید دو شرط را داشته باشند.

 1. قرارداد بر مبنای فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه (پیمانکاری) یا ضوابط سازمان مزبور (مشاوره‌ای) بسته شده باشد.
 2. تمامی یا بخشی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولتی تامین شده باشد.

اگر قراردادی فاقد این دو شرط باشد قرارداد غیر عمرانی تلقی خواهد شد.

 

مفاصا حساب بیمه

 

میزان حق بیمه قراردادهای عمرانی

_قراردادهای مشاوره ای عمرانی

۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد که شامل ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۱/۶ درصد بیمه بیکاری است. که از این میزان ۳/۶ درصد سهم پیمانکار و ۱۲ درصد سهم کارفرما خواهد بود.

_ قراردادهای پیمانکاری عمرانی

۶/۶ درصد ناخالص کارکرد که شامل ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۰/۶درصد بیمه بیکاری است ،که از این میزان ۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما خواهد بود.

 

2. قراردادهای غیر عمرانی

چنانچه قراردادی فاقد شروط قراردادهای عمرانی باشد به عنوان قرارداد غیرعمرانی شناسایی خواهد شد، که با توجه به شرایط حاکم بر قرارداد به انواع زیر دسته بندی و محاسبه می گردد.

_ قراردادهایی که تهیه مواد و مصالح مصرفی کلاً به عهده پیمانکار است یا قرارداد با موضوعیت خدمات باشد و نیز عملیات کلا به صورت مکانیکی انجام شود. حق بیمه ۷ درصد ناخالص کارکرد به علاوه یک نهم آن با عنوان بیمه بیکاری خواهد بود یعنی ۷/۷۸ درصد سهم پیمانکار خواهد بود.

_ قراردادهایی که تهیه مواد و مصالح مصرفی به عهده کارفرما باشد یا قرارداد به صورت خدماتی و غیر مکانیکی باشد حق بیمه ۱۵ درصد ناخالص کارکرد به علاوه یک نهم آن با عنوان بیمه بیکاری خواهد بود یعنی ۱۶/۶۷ درصد سهم پیمانکار خواهد بود.

_ قراردادهایی که تهیه قسمتی از مواد و مصالح به عهده کارفرما و قسمتی به عهده پیمانکار است، ارزش مواد و مصالحی که در اختیار پیمانکار گذاشته می شود به ناخالص کل کارکرد اضافه می گردد و حق بیمه ۷ درصد ناخالص کل کارکرد به علاوه یک نهم آن با عنوان بیمه بیکاری خواهد بود یعنی ۷/۷۸ درصد سهم پیمانکار خواهد بود.

_در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات است اما قسمتی از کار باید به صورت مکانیکی با وسایل پیمانکار و قسمتی دستی انجام پذیرد حق بیمه بخش مکانیکی ۷ درصد حق بیمه دستی ۱۵ درصد به علاوه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می گردد.

 

مفاصا حساب تامین اجتماعی

 

۳. قراردادهای خاص غیر عمرانی

قراردادهایی مانند فضای سبز، خرید و فروش، حسابرسی، گازرسانی و… جزو قراردادهای خاص غیرعمرانی به حساب می آیند.

برای اخذ مفاصا حساب این گروه با توجه به نوع و شرایط و …. آن قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه خواهد شد.

اقدامات لازم بعد از انتقاد قرارداد:

 1. ارائه یک نسخه قرارداد به شعبه تامین اجتماعی محل انجام پروژه
 2. تشکیل پرونده و اخذ کارگاه
 3. تهیه و ارائه لیست و حق بیمه برای کارکنان

 

کلام آخر

در این مقاله به مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، مدارک لازم برای دریافت این نوع مفاصاحساب و مفاصاحساب پیمانکاری پرداختیم و امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد.

ما منتظر شنیدن نظرات با ارزش شما در این رابطه هستیم.

شما میتوانید با درج نظر خود در قسمت کامنت ها با ما در ارتباط باشید.