در این روزها که زمان ارسال اظهارنامه های عملکرد سال 1398 می‌باشد، نکات مهمی وجود دارد که درهنگام ارسال اظهارنامه باعث بروز نگرانی و استرس برای مدیران مالی و مؤدیان مالیاتی می‌گردد.از این پس در فرصت های پیش رو در مورد این نکات صحبت خواهیم کرد.

اولین موضوعی که در این روزها بیشتر مورد نظر شرکت هایی که دارای حساب ها و مراودات و خرید و فروش های ارزی می‌باشند، موضوع  قوانین مربوط  به تسعیر ارز می‌باشد.

در این مقاله به بخشنامه‌ی 200/96/87می‌پردازیم که طی آن سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات و اختلافاتی که بین مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی سازمان امور مالیاتی وجود دارد، با صدور این بخشنامه اعلام نمود که شرکت هایی که صادرات به صورت ارزی داشته باشند، بعد از تاریخ صدور بخشنامه یعنی 1396/6/7، در پایان سال موظف به تسعیر ارز خود می‌باشند و سود حاصل از تسعیر ارز صادراتی معاف از مالیات می‌باشد.

 

معافیت سود حاصل از تفاوت نرخ ارز صادراتی از پرداخت مالیات و قوانین مربوط  به تسعیر ارز

 

در اینصورت اگر مؤدیان مالیاتی و حسابدران محترم سود حاصل از تسعیر ارز صادرات را در حساب سود و زیان حاصل از صادرات بیاورند و یا در بخش دیگری از حساب ها، مثلا در حساب سابر درآمدها وارد کنند، به شرط اینکه حاصل از صادرات باشد، معاف از مالیات خواهد بود ولی به نظر می رسد درج این رقم(سود حاصل از تسعیر ارز صادرات) در حساب سود و زیان صادراتی معقول تر خواهد بود و باعث شفافیت سود و تسعیر ارز می شود.

البته در این بخشنامه سایر تسعیر ارزهای شرکت ها معاف از مالیات نگردید اند و مقرر شده که سایر تسعیر ارزها همچون سال های گذشته مشمول مالیات باشند. نکته‌ی دیگر این بخشنامه این می باشد که زیان حاصل از تسعیر ارز صادرات برای سازمان امور مالیاتی قابل قبول نخواهد بود ولی شرکت ها بنابر استانداردهای حسابداری ملزم به شناسایی و ثبت آن در دفاتر می باشند.

شما می توانید بخشنامه‌ی مذکور را در پیوست این مقاله دریافت کنید.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

بخشنامه 200/96/87

برای آشنایی بیشتر با خدمات دروسا حساب اینجا کلیک کنید.