پرسشی که این روزها ذهن خیلی از کسب و کارهای مجازی را درگیر کرده این است  ک اما آیا صاحبان کسب و کارهای مجازی (چه حقیقی و چه حقوقی) نیز مشمول پرداخت مالیات هستند و مالیات کسب و کارهای مجازی وجود دارد؟

آشنایی با اصول و روشهای حسابداری و همچنین آشنایی با مقررات و وظایف و تکالیف قانونی بالاخص قوانین مالیاتی همیشه یکی از بزرگترین چالش های صاحبان کسب و کارها چه حقیقی و چه حقوقی بوده است به همین جهت ما در این بخش از اخبار دروسا حساب به این موضوع پرداخته ایم.با ما همراه باشید.

 

آیا صاحبان کسب و کارهای مجازی هم مانند سایر مشمولین باید تکالیف خاصی را انجام دهند؟

 

اخیرأ سازمان امور مالیاتی اطلاعیه ای جهت شفاف سازی برای این گروه افراد منتشر کرده است.

در این اطلاعیه آورده شده است که صاحبان کسب و کارهای مجازی همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول رعایت قوانین هستند و همانند بقیه فعالان مشمول ، باید تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول جرایم مقرر قانونی خواهند شد.

در این اطلاعیه تکالیف و وظایف کلی صاحبان کسب و کارهای مجازی (مانند سایر مشمولین) و موضوع مالیات کسب و کارهای مجازی به آن ها یادآور شده ،که ما به خلاصه‌ای از آنها می پردازیم.

 

مالیات کسب و کارهای مجازی

 

تکالیف و وظایف کلی صاحبان مشاغل مجازی:

 

_صاحبان کسب و کارها موظف هستند ظرف ۴ ماه از شروع فعالیت مراتب را کتباً به اطلاع اداره امور مالیاتی (در محل خود) اعلام نموده و تشکیل پرونده دهند.

_ به درگاه www.tax.gov.ir مراجعه کرده و شماره اقتصادی مختص خود را دریافت نمایند.

_ در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به صدور صورتحساب هستند. (چه به صورت دستی و چه به صورت استفاده از صندوق ماشینی فروش)

_ تمامی مودیان حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شده در قانون می باشند.

_ همچنین مودیان مشمول باید لیست حقوق پرسنل خود را از طریق لینک مربوطه به اداره امور مالیاتی ارسال کنند و مالیات متعلقه آن را نیز پرداخت نمایند.

_مودیان مشمول مکلف  هستند دفاتر صورت درآمد و هزینه و اسناد و …..خود را نگهداری کنند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی به آنان ارائه نمایند.

_مودیانی که مشمول مالیات ارزش افزوده می شوند نیز مکلف به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده، صدور صورتحساب ها( بر طبق قانون) و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت عوارض آن می باشند.

_همچنین می بایست دفاتر و مدارک و اسناد خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری کند.

 

کلام آخر

همانطور که مشاهده میفرمایید مالیات کسب و کارهای مجازی و جود دارد پس بهتر است صاحبان کسب و کارهای مجازی با مطالعه اطلاعیه فوق به تکالیف و وظایف خود واقف باشند و آنها را در مواعد مقرر انجام دهند تا از بروز جرایم سنگین و مشکلات مالیاتی جلوگیری به عمل آورند.

همچنین شما میتوانید جهت دریافت فایل کامل این اطلاعیه روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعیه مالیات کسب و کارهای مجازی