بحث پرداخت مالیات و به خصوص مالیات علی الراس یکی از بزرگترین دغدغه های صاحبان واحدهای تجاری می باشد،به همین منظور  در این مطلب سعی کردیم بیشتر به این موضوع بپردازیم.

بحث پرداخت مالیات و به خصوص این مورد یکی از بزرگترین دغدغه های صاحبان واحدهای تجاری می باشد.

بدین منظور بر طبق قوانین موجود، کسب و کارها و افرادی که مشمول پرداخت مالیات هستند، هر ساله در موعد مقرر ملزم به ارسال اظهارنامه یا ارائه مدارک و مستندات و دفاتر و…. می‌باشند تا سازمان امور مالیاتی توسط کارشناسان مربوطه با بررسی مدارک فوق الذکر نسبت به تعیین دقیق مبلغ مالیات متعلقه اقدام نمایند.

با دروسا حساب همراه باشید.

 

مالیات علی الراس چیست؟

در مواردی اظهارنامه های ارسالی، مدارک و مستندات به سازمان امور مالیاتی نقایص و مشکلاتی دارند که کارشناسان اداره مالیاتی نمی تواند مالیات متعلقه را از روی مدارک و اظهارنامه ارسالی تعیین کنند.

به عبارت ساده تر هرگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی (دارایی )به دلایلی نتوانند مالیات یک واحد تجاری را محاسبه کنند، دفاتر واحد مربوطه را رد می کرده و مالیات متعلقه واحد تجاری را بر اساس ضرایب و قرائن تعیین شده ،محاسبه می نماید.

 

علی الراس چیست

 

دلایل علی الراس شدن:

  • اگر اظهارنامه در موعد مقرر ارسال نشود.
  • اگر اظهارنامه ناقص ارسال شود .
  • اگر مدارک و مستندات در زمان تعیین شده ارائه نگردد .
  • و …

 

روش محاسبه مالیات علی الراس

اگر ممیز مالیاتی به دلایلی که قبلتر ذکر شد، نتواند مالیات متعلقه را تعیین کند، دفاتر و اسناد واحد تجاری را رد کرده و علی الراس  اعلام می کنند و بعد از آن محاسبه به صورت علی الراس آغاز می گردد.

بررسی و تحقیق برای محاسبه این نوع مالیات از راه‌های مختلف و با اطلاع مراجع دولتی  و غیر دولتی انجام می پذیرد.

سپس با در نظر گرفتن این سوابق و اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از قرائن مرتبط و بررسی میزان فروش و ….، میزان فروش و درآمد مشمول مودی تخمین زده می‌شود و بعد از آن با استفاده از دفترچه ضرایب درصد متعلقه را بر اساس صنف مودی یا واحد تجاری مشخص می کنند و بدین ترتیب مالیات علی الراس محاسبه می شود.

 

دفترچه ضرایب چیست؟

این دفترچه مشخص می‌کند مودیانی که مالیات آنها الراس تشخیص داده شده، مالیات شان چگونه و با چه ضریبی محاسبه می‌شود.

یعنی ممیزان مالیاتی با استفاده از دفترچه ضرایب تعیین می‌کنند، مودی با توجه به اینکه در چه صنفی اشتغال دارد و نیز تولید کننده یا خرده فروشی ویا عمده فروش است ،چه درصدی باید مالیات پرداخت کند.

البته لازم به توضیح است که نکات و استثنا هایی هم در این رابطه وجود دارد.

 

مالیات علی الراس

 

عواقب مالیات علی الراس

عدم آگاهی صاحبان واحدهای تجاری و افراد مشمول باعث می‌شود اشتباهاتی در موعدهای مقرر انجام دهند که عواقب بدی برایشان به همراه خواهد داشت.

به عنوان مثال:

_مودیانی که مالیات شان به روش علی الراس محاسبه خواهد شد ،علاوه بر مالیات تعیین شده شامل جریمه نیز خواهند شد که جریمه عدم ارسال و تحویل حدود ۳۰ درصد سودی خواهد بود که در این روش تعیین می شود.

_در تعیین مالیات از روش علی الراس  همیشه مالیات متعلقه بیشتر از مالیاتی خواهد بود که اگر به روش عادی و نرمال این فرآیند انجام می گرفته است.

 

نکته قابل تامل:

در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ تصویب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در ماده ۹۷ آن، قانون مربوط به علی الراس تغییر کرده و روش آن نیز از ماده فوق الذکر حذف گردیده است.

در حالی که این موضوع هنوز به وقوع نپیوسته و شیوه قبلی کماکان در جریان است.

 

کلام آخر

خوب است که شما حذف مالیات علی الراس از نظام مالیاتی در در لینک زیر مشاهده کنید و بخوانید.

حذف علی الراس از نظام مالیاتی