دروساحساب

مالیات سبز یکی از انواع منابع تامین درآمد بودجه هر دولتی برای تامین نیازها و مخارج آن کشور می‌باشد. هدف از اخذ انواع مالیات رسیدن به رفاه اجتماعی، از بین بردن فاصله طبقات اجتماعی و فقر، کاهش تورم و رشد و ثبات اقتصادی می‌باشد.

در این مقاله سعی داریم شما را با مقوله مالیات سبز و اهداف آن و همچنین با مبحث آلایندگی و عوارض سبز در قانون ارزش افزوده دائمی (جدید) آشنا سازیم.
با دروسا حساب همراه باشید.

هدف دولت‌ها برای اخذ مالیات

پس از دیدگاه کلی، دولت‌ها از اخذ مالیات‌‎ها دو هدف عمده دارند:
۱) سیاست گذاری‌های هدفمند
۲) تامین درآمد

همانطور که می‌دانیم برای رسیدن به رشد اقتصادی باید از منابعی که در اختیار داریم به درستی استفاده کنیم و یکی از منابع مهم برای هر کشوری محیط زیست آن می‌باشد. محیط زیست یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود. برای اینکه جامعه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر پیشرفت کند و توسعه پیدا کند باید به پایداری و استفاده صحیح از محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشد. اگر جامعه‌ای در بخش‌های اقتصادی رشد کند، اما به محیط زیست توجه نکند باعث به وجود آمدن خسارات بسیار سنگینی در بلند مدت خواهد شد.

اخذ مالیات سبز

در بین انواع مالیات‌های موجود، مالیات سبز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد چون این نوع مالیات جزو مولفه‌های اقتصاد سبز می‌باشد. مالیات سبز اصطلاح نسبتاً جدیدی در مباحث مالیاتی می‌باشد که باعث ایجاد اقتصاد سبز و حفظ و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست می‌شود و همچنین با اخذ این نوع مالیات می‌توان نسبت به جبران خسارات ناشی از آلایندگی و کنترل و حذف آن‌ها اقدام نمود.

مالیات سبز چیست؟

مالیات سبز یکی از انواع مالیات است که با هدف ایجاد اقتصاد سبز و به منظور صیانت و حفظ محیط زیست و جلوگیری از خسارات وارد به آن و نیز برای جبران آلاینده‌ها و کنترل و حذف آن‌ها دریافت می‌گردد. پس این نوع مالیات از واحدهای تجاری و شرکت‌هایی اخذ می‌شود که دارای آلایندگی هستند و اخذ آن موجب می‌شود که واحدهای مربوطه در جهت حذف آلاینده ها اقدام نمایند.

(حفظ منافع شخصی) و هم ترتیباتی اتخاذ شود تا از آسیب‌های وارده به محیط زیست جلوگیری شود.(سیاست گذاری های صحیح)

هدف مالیات سبز چیست؟

1) اخذ این مالیات سبب می‌شود تا واحدهای دارای آلایندگی در صدد رفع این مشکل برایند و در نهایت باعث می‌شود که به محیط زیست آسیب کمتری وارد شود.

2) این مالیات را می‌توان صرف سرمایه‌گذاری در تکنولوژی یا علمی کرد که به صنایع آلاینده کمک کند تا روش‌ها و ابزار و دانش بهتری را در فعالیت‌های خود به کار گیرند و این روش‌های جدید باعث حفظ محیط زیست شود.

3) این نوع مالیات را می‌توان صرف سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مکان‌های علمی نمود تا افرادی که دانش کافی دارند سعی در دستیابی به روش‌های علمی‌تر، صنایع مختلف کنند و صنایع آلاینده را به صنایع پاک‌تر تبدیل کنند.

واحد آلاینده یعنی چی؟

بر طبق دستورالعمل اجرایی تبصره شماره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ۱۳۹۲/۰۴/۰۲، واحد آلاینده واحد تولیدی است که از طریق تخلیه فاضلاب یا انتشار ذرات یا گازهای آلاینده یا تخلیه پسماند به محیط زیست اعم از آب یا خاک یا هوا موجب آلودگی آن شوند، به طوری که ورود این آلودگی به خاک، آب و هوا به میزانی باشد که کیفیت شیمیایی یا فیزیکی و… را به طوری که برای انسان یا سایر موجودات و گیاهان و… تغییر دهد.

تشخیص آلایندگی واحدهای تولیدی:

تشخیص آلایندگی واحدهای تولیدی به عهده سازمان محیط زیست می‌باشد و رویه آن به صورت زیر می‌باشد:
۱ )شناسایی
۲) بازدید کارشناسی
۳ )نمونه برداری
۴) آنالیز
۵) بررسی و مقایسه میزان آلایندگی با استاندارد ها

آلایندگی واحدهای تولیدی

در صورت احراز آلایندگی واحد تولیدی در فهرست واحدهای آلاینده درج نام می‌شود و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اخطاریه برای رفع آلایندگی به واحد مربوطه ابلاغ می‌گردد در صورت ادامه روند آلایندگی و عدم اقدامات موثر نام واحد مربوطه در فهرست صنایع آلاینده درج و جهت اعمال قانون مربوطه به اداره مالیاتی استان (محل فعالیت) ارجاع داده می‌شود.
‌ 

میزان مالیات واحدهای تولیدی آلاینده:

در فصل هفتم قانون ارزش افزوده دائمی (جدید) بند الف (عوارض سبز) به عوارض و مالیات واحدهای آلاینده پرداخته شده است:

ماده ۲۷‌-

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد ‌(۰/۵%)، یک‌درصد ‌(۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۱/۵%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.

این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری‌_صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده ‌براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.

جرائم عدم تسلیم اظهارنامه (موضوع این قانون):

برطبق ماده ۲۷تبصره ۱۱‌- مؤدیان موضوع این ماده ‌مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه‌ای که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌ درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده ‌می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده ‌(۳۷) این قانون می‌شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

مالیات واحدهای تولید کننده آلاینده

آیا اخذ مالیات های سبز شروع شده است؟

( زمان اخذ مالیات سبز)
قانون ارزش افزوده جدید که شامل عوارض سبز نیز می‌باشد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳اجرایی می شود .
و بنابر قسمتی از بند ۲۷ این قانون :
حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده ‌براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.
در آخر
در این مقاله سعی کردیم شما را با مالیات سبز و مبحث آلایندگی و قوانین مالیاتی مربوطه آشنا سازیم پس اگر حسابدار مجموعه‌هایی هستید که جزو واحدهای آلاینده محسوب می‌شوید، بهتر است با مطالعه بیشتر یا استفاده از مشاوره مالیاتی افراد و موسسات خدمات مالی خبره، به این امر مهم تسلط داشته باشید و با طی روال قانونی (همانگونه که پیشتر گفته شد) این مالیات و  این دین بزرگ به محیط زیست را پرداخت نموده و همچنین با رهنمودهای لازم درصدد کمک به رفع معضل آلایندگی واحد خود بر آیید.

مشاوره تلفنی رایگان