یکی از چالش‌های بزرگ واحدهای تجاری اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و اشراف به این ماده قانونی باعث می‌شود در زمان کمتری بتوانید گواهی مربوطه را اخذ و بقیه امور منوط به آن را انجام دهید و همچنین از تبعات بعدی آن جلوگیری به عمل آورید.

با دروسا حساب تا پایان این مقاله همراه باشید.

 

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم:

بر طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی برای صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب و یاکارت بازرگانی خود باید از اداره مالیاتی، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده خود را اخذ و ارائه نمایند.
در غیر اینصورت مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های قطعی شده با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم آمده است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی ملزم به اخذ گواهی با موارد ذیل خواهند بود:

  1. در آن مالیات قطعی و پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن قید شده باشد.
  2. گواهی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به موسسات اعتباری و بانک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی باشد.

لازم به توضیح است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ با موضوعیت “ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم” را صادر نموده است و در آن، اصلاحیه ماده ۱ با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی بدین شرح است:

اعطای هرگونه تسهیلات(چه ارزی و چه ریالی) به اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۲ میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال، در شمول مقررات تبصره شماره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

 

ماده 186 قانون مالیات های مستقیمبرای مطالعه دقیق تر و جزئی تر به مقاله الزامات صدور مفاصا حساب مالیاتی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در سایت ما مراجعه نمایید.

 

در تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم آمده است:

سازمان امور مالیاتی مجاز است یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول کند تا به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای در امور تشخیص و وصول مالیات پرداخت کند.
به‌موجب بند شماره ۴۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تاریخ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تبصره شماره ۳ و ۴ به ماده ۱۸۶ الحاق گردید.

 

در الحاقیه شماره ۳ این قانون آورده شده است:

سازمان امور مالیاتی مکلف است اسامی شرکت‌ها و مدیران موسساتی که بدهی مالیاتی دارند(چه مالیات مستقیم و چه مالیات ارزش افزوده) و نیز اسامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره که انجام معاملات غیر واقعی آن‌ها قطعی شده، را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نمایند و در مقابل اداره ثبت شرکت‌ها موظف است ثبت شرکت یا موسسه یا عضویت در هیئت مدیره و …. را برای این اشخاص منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی کند.

 

در الحاقیه شماره ۴ این قانون آورده شده است:

سازمان امور مالیاتی مکلف است فهرست شامل اشخاص حقوقی که به مدت ۵ سال فاقد فعالیت بوده‌اند را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید و در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است هرگونه ثبت تغییرات در مورد این اشخاص را از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی منوط به اخذ مفاصا حساب سازمان امور مالیاتی کند.

 

آنچه باید بدانیم:

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ با موضوعیت “ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم” را صادر نمود.
بر طبق بند ۱ این بخشنامه: فرایند صدور گواهی مالیاتی(از تاریخ قید شده در بخشنامه) به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.
بر طبق بند ۷ این بخشنامه: مهلت پاسخگویی به این نوع درخواست(یا استعلام ها) حداکثر ۱۰ روز از زمان ثبت آن در سامانه مربوطه خواهد بود که این مهلت در صورت درخواست واحد مالیاتی یا مودی حداکثر تا ۱۵ روز قابل افزایش خواهد بود.
همچنین بر طبق بند ۱۱ این بخشنامه: اعتبار گواهی الکترونیکی صادره(با اجرای ترتیبات قید شده این بخشنامه) سه ماه از تاریخ صدور آن خواهد بود.