بنای محاسبه سنوات کارمندان و کارگران مشمول قانون کار به ادارات کار کل کشور ابلاغ گردید.
با استناد بر دادنامه شماره 1414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر طبق تبصره 3 ، ماده 36 قانون کار، مزایای رفاهی مانند مسکن، بن و حق اولاد و نیز فوق العاده های اضافه کاری جزو حقوق و مزد ثابت محسوب نمی‌گردند و مورد محاسبه سنوات نخواهد شد.

با دروسا حساب تا پایان این مقاله همراه باشید.

 

تصویر دادنامه 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

دادنامه 1414

 

تصویر پیوست دادنامه 1414

متن پیوست دادنامه 1414

 

 

متن پیوست دادنامه 1414 

اولا: براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 9909970906010899 – 1399/8/5 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، تعیین می‌گردد.

ثانيا: در بند 3 بخشنامه معترض عنه، على الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پاداش تشویقی است و پاداش استحقاقی را در برنمی گیرد، وجود ندارد.

ثالثا: در بخشنامه شماره 34409/50/100 مورخ 1386/5/7 وزیر نیرو نیز که بند 3 بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفا على الاطلاق با احتساب فوق العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است.

بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/4 که على الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوق العاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری