از اواخر سال 1398 که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرد و باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات و شرکت ها و دفاتر خدمات مالیاتی شد، فعالان اقتصادی، تجار و رئیس اتاق بازرگانی، با پیگیری های مستمر، خواستار تمدید مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی و دستورالعمل های مدت دار سازمان امور مالیاتی شدند که با همراهی افکار عمومی جامعه و مسئولین ذیربط، این موضوع در جلسات متعدد هیات دولت مورد تاکید و تایید قرار گرفت اما مشکل اصلی این بود که این تفاهمات در سطح خبر و جلسات و مذاکرات باقی مانده بود و به بخشنامه و دستورالعمل تبدیل نگردیده بود که سرانجام در تاریخ 1399/2/7 در هفدهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، این موضوع مصوب و تبدیل به بخشنامه شماره 200/99/24 سازمان امور مالیاتی گردید.

نکات و مواردی در این بخشنامه وجود دارد که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

1- در بند 1 این بخشنامه آمده است که موعدهای قانونی مالیاتی که از مورخ 99/2/1 لغایت 99/4/31 باشند، به مدت دو ماه تمدید شده اند و مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان 98 که تا تاریخ 99/1/15 بود را شامل نمی شود. هرچند که  اظهارنامه های ارزش افزوده در بخشنامه های دیگر، یک بار تا تاریخ 99/1/31 و بار دیگر تا تاریخ 99/2/31 تمدید شده بودند.

2- اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار سال 1399 که وعد ارائه و پرداخت آن 99/4/15 بود، به تاریج 99/6/15 موکول گردید.

3- نکته دیگر این بخشنامه مربوط به رسیدگی پرونده های مالیاتی سال 1397 می باشد که می بایست طبق قانون تا تاریخ  99/4/31 تکلیفشان مشخص می شد اما طبق این بخشنامه، مهلت آن ها نیز 2 ماه تمدید گردید و تا تاریخ 99/6/31 قابل رسیدگی و صدور برگ تشخیص و مطالبه می باشند.

4- نکته دیگری که باعث خوشحالی بسیاری از حسابداران و حسابرسان گردید، موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم می باشد که طبق آن، شرکت ها باید گزارشات و صورت های مالی حسابرسی شده خود را تا 3 ماه پس از تاریخ ارسال اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

لازم است بر روی این نکته تاکید کنیم که مهلت تسلیم صورت های مالی 3 ماه پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

یعنی اگر شرکتی در تاریخ 99/2/31 اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نماید، می بایست تا تاریخ 99/5/31 صورت های مالی و گزارشات حسابرسان را تسلیم حوزه مالیاتی نماید. اما متاسفانه دیده شده است که برخی از حسابداران و شرکت ها به اشتباه تاریخ 99/7/30 را موعد تسلیم صورت های مالی می دانند که توجه به این نکته بسیار ضروری است. تصویر بخشنامه مذکور را در انتهای همین مقاله از سایت دروسا حساب مشاهده نمایید.

برای آشنایی بیشتر با خدمات دروسا حساب اینجا کلیک کنید

سازمان امور مالیاتی کشور