دروساحساب

یکی از چالش‌های صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان، حسابرسی بیمه‌ای یا حسابرسی تامین اجتماعی می‌باشد. همانطور که می‌دانید یکی از انواع حسابرسی، حسابرسی رعایت می‌باشد که حسابرسی تامین اجتماعی نیز یکی از انواع حسابرسی رعایت است‌.

هدف از حسابرسی رعایت حصول اطمینان از تطابق داده‌های واحد مورد رسیدگی با قوانین مقررات و دستورالعمل‌ها و احکام دولتی و …… می‌باشد و حسابرسی تامین اجتماعی (حسابرسی بیمه‌ای) نوعی از حسابرسی رعایت می‌باشد.

در این مقاله دروسا حساب سعی می‌کنیم که به تعریف حسابرسی بیمه‌ای، اهداف و مواد قانونی و بخشنامه های قابل استناد این مهم بپردازیم.

هر کارفرمایی باید از قوانین و مقررات بیمه اطلاع کافی داشته باشد و وظایف قانونی خود را باید در مواعد مقرر طبق قانون انجام دهد و همچنین به نوعی در برابر پرسنل خود نیز تعهد دارد که وظایفی را که در ارتباط با آنهاست و قانون مقرر کرده را به درستی انجام دهد. حسابرسی بیمه یکی از موارد بسیار مهمی است که کارفرمایان در این خصوص باید به آن مسلط باشند.

هر کارفرمایی باید از قوانین و مقررات بیمه اطلاع کافی داشته باشد و وظایف قانونی خود را باید در مواعد مقرر طبق قانون انجام دهد و همچنین به نوعی در برابر پرسنل خود نیز تعهد دارد که وظایفی را که در ارتباط با آنهاست و قانون مقرر کرده را به درستی انجام دهد. حسابرسی بیمه یکی از موارد بسیار مهمی است که کارفرمایان در این خصوص باید به آن مسلط باشند.

‌ حسابرسی بیمه تامین اجتماعی (حسابرسی بیمه‌ای) چیست؟

به‌ عبارت ساده، بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی کارفرمایان و شرکت‌هایی که در تامین اجتماعی دارای پرونده هستند و کد کارگاهی دارند توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی را حسابرسی بیمه‌ای یا حسابرسی بیمه تامین اجتماعی می‌گویند.
حسابرسی تامین اجتماعی توسط “موسسه حسابرسی تامین اجتماعی” انجام می‌شود. این موسسه وابسته به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده است.

اهداف حسابرسی بیمه‌ای:

اطمینان حاصل نمودن از رعایت حقوق بیمه‌ای پرسنل توسط کارفرما:

در این مورد لیست حقوق بیمه تامین اجتماعی و در برخی موارد لیست مالیات حقوق پرسنل با دیگر مدارک درخواستی و قوانین تطابق داده می‌شود تا درستی یا نادرستی و یا خطاهای آن کشف و گزارش شود.

اطمینان حاصل نمودن از اجرای قوانین تامین اجتماعی در مورد حق الزحمه‌ها و قراردادها:

در این مورد صورت حساب‌ها و فاکتورهایی که کارمزد دارند مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و همینطور قرارداد و مدارک پرسنلی که به عنوان حق الزحمه‌ای در کارگاه مربوطه مشغول به کار هستند نیز بررسی می‌گردد، تا درستی یا نادرستی در مورد این قراردادها و کارمزد گزارش شود.

حسابرسی تامین اجتماعی

مواد قانونی و بخشنامه‌ها:

مرجع اصلی حسابرسی تامین اجتماعی ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی می‌باشد:
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس سازمان در‌ اختیار او بگذارند.

‌بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.

‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

پس بنا بر ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی کلیه واحدهای تجاری که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند باید آمادگی لازم جهت حسابرسی توسط سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند و همچنین بخشنامه‌های شماره ۱۱/۳ ، ۱۱/۲ ، ۱۱/۱ تامین اجتماعی در خصوص “نحوه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی و وظایف حسابرسی (تامین اجتماعی) توسط سازمان تامین اجتماعی”، صادر گردیده است که با توجه به اهمیت فراوان حسابرسی بیمه‌ای و تبعات مالی آن پیشنهاد می‌کنیم حتما این بخشنامه‌ها را مطالعه بفرمایید.

حسابرسی بیمه ای

 

 در حسابرسی بیمه‌ای اسناد چند سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

در سال‌های قبل دفاتر مربوط به ۱۰ سال مالی کارگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و همین طول مدت باعث تنش‌ها و مشکلات بسیار برای کارفرمایان و حتی حسابرسان بیمه‌ای نیز شده بود اما در تاریخ
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ بخشنامه شماره۱۰۰۰/۹۷/۲۴۴۰ از سوی سازمان صادر گردید که تقاضای بازرسی واصله از سوی شعب و واحدهای اجرایی در سال ۱۳۹۷ در آخرین سال مالی مورد بازرسی و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. البته لازم به ذکر است که سه مورد استثنا برای این امر قائل شده اند.

پیش حسابرسی بیمه‌ای چیست؟

برخی از شرکت‌ها به منظور تشخیص و رفع احتمالی مشکلات در زمینه بیمه از موسسات حسابرسی و اشخاصی که دارای تجربه مناسب در این کار هستند استفاده می‌کنند تا بدین وسیله متوجه اشتباهات خود شده و به نوعی نسبت به اصلاحات آن اقدام نمایند. به انجام این عملیات (فرایند) پیش حسابرسی بیمه‌ای می‌گویند.

در آخر:

ما در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم حسابرسی بیمه‌ای و اهداف آن و مرجع قانونی آن آشنا سازیم و تسلط به بخشنامه‌هایی که توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شده ، باعث می‌شود مشکلات و انحرافات را پیش‌بینی و شناسایی کنید و در صدد رفع آن‌ها برایید و همین طور برای انجام حسابرسی بیمه دچار سردرگمی نباشید.

مشاوره تلفنی رایگان