تمام واحد های تجاری و کسب و کارها برای رفع نیازهای روزانه و پرداخت هزینه های جزئی و به منظور صرفه‌جویی در زمان، حساب تنخواه گردان را ایجاد می کنند.
به عبارت دیگر با توجه به پیچیده شدن و گسترش امور جاری در شرکت‌ها و همچنین به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در پروسه های دریافت و پرداخت واحدهای تجاری، حساب‌های تنخواه گردان ایجاد می‌شوند.10تا آخر این مقاله با دروسا حساب همراه باشید.

تنخواه یعنی چه؟

مقدار وجه نقدی که در اختیار فردی قرار داده می‌شود تا امور خاصی از شرکت را انجام دهد، تنخواه نامیده می شود.

تنخواه گردان کیست؟

فردی است که وجه نقد خاصی را به عنوان تنخواه از طرف واحد تجاری در اختیار دارد تا در جهت منافع شرکت و برای اموری خاص، آن را صرف (خرج ) نماید.
به عبارت ساده‌تر تنخواه گردان شخصی است که متولی (مسئولیت) نگهداری وجهی است که واحد تجاری در اختیار وی قرار داده و همچنین موظف به پرداخت هزینه های جانبی و جزئی از پیش تعیین شده می باشد.

وظایف تنخواه گردان:

 • اخذ وجه نقد تصویبی جهت انجام هزینه ها
 • انجام هزینه ها بعد از صدور مجوز
 • اخذ رسید و جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم
 • تهیه و تنظیم لیست تن‌خواه گردان به همراه توضیحات لازم
 • تحویل لیست به انضمام مدارک پیوست در موعدهای مقرر شده به واحد مالی
 • پیگیری جهت دریافت و ترمیم مجدد تنخواه گردان
 • واریز مابقی وجه نقد مصرف نشده به حساب واحد تجاری
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه مبنی بر تسویه تنخواه در پایان سال مالی
 • و…..

 

ویژگی های مهم تن‌خواه گردان:

 • از کارکنان واحد تجاری باشد.
 • به آیین نامه تن خواه گردان واحد تجاری مسلط باشد.
 • دارای تحصیلات کافی برای انجام این کار باشد.
 • باید از انواع هزینه ها ،خریدها و… شناخت کافی داشته باشد .
 • باید شماره حسابی مجزا از حساب های دیگر (شخصی) به این کار اختصاص دهد.
 • و …..

فواید تن خواه گردانی:

 • تسریع و تسهیل در پرداخت های ریز (بر طبق آیین نامه تنخواه گردان شرکت)
 • کم شدن حجم عملیات های دریافت و پرداخت
 • کم شدن مراجعه به بانک‌ها و…. و حذف تشریفات اداری
 • کاهش قابل توجه حجم عملیات های حسابداری
 • افزایش نظارت و کنترل بر وجوه نقد

روش‌های تن خواه گردانی:

 1. روش ثابت
 2. روش متغیر

نکته: ماهیت حساب تنخواه گردان بدهکار می باشد و این شخص باید فردی امانت‌دار باشد.