بودجه‌بندی به معنای حذف هزینه ها نیست بلکه به معنی مدیریت درست و منطقی هزینه ها در مقابل درآمدها با رعایت اولویت بندی می‌باشد تا به بهترین شکل به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
البته لازم به توضیح است که تحلیل بودجه بندی با توجه به شرایط استفاده از آن در زندگی یا شغل یا کسب و کار متفاوت است.

تا پایان این مطلب با دروسا حساب همراه باشید.

معنای لغوی بودجه و تعریف آن در حسابداری چگونه است؟

معنای بودجه در لغت

بودجه یک واژه فرانسوی قدیمی به معنای کیف چرمی می باشد که در آن پول نقد نگهداری می‌شده است.

تعریف بودجه در علم حسابداری

بودجه مفهومی است که برای یک شخص یا گروهی از افراد، خانواده، شرکت، دولت و حتی برای سازمان‌های چند ملیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مفهوم عامیانه به معنی پیش‌بینی و مدیریت کردن دخل و خرج می‌باشد. اما در مفهوم علمی‌تر به معنی تخمینی از درآمدها و هزینه‌ها، در طول یک دوره زمان معین در آینده می باشد.

در تعریفی دیگر بودجه به برنامه‌ریزی برای کنترل نحوه مصارف در مقابل منابع گفته می‌شود که از فرآیند خاص و نظارت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

اهمیت بودجه‌ بندی

از دیدگاه زندگی فردی بودجه‌بندی امری بسیار مهم است چون به وسیله آن افراد می‌توانند زودتر به خواسته‌ها و اهداف خود دست پیدا کنند؛ مثلاً با رعایت و تدوین بودجه‌بندی می تواند در زمان کمتری ملک مورد نظر خود را تهیه نمایند.
همینطور این موضوع در سطح کلان و بزرگ تر اجتماعی نیزصادق می باشد. چون یک دولت با بودجه بندی صحیح و کارآمد می تواند تمام ارگان ها و سازمان ها را بدون اشکال و کسری مدیریت کند و همزمان باعث به وجودآمدن رفاه و آسایش در سطح جامعه شود.
پس بودجه‌بندی صحیح و اصولی باعث می شود جزئیات برنامه فعالیت در قالب اعداد برای آینده مشخص برنامه‌ریزی و عملی شود و همچنین این برنامه ریزی (بودجه‌بندی) به خودی خود باعث به وجود آمدن نظم و هماهنگی های خاص بین ارگان ها می گردد و نیز باعث می‌شود از اتلاف وقت و منابع انسانی و مالی جلوگیری شود و هر چه سریع تر و کارآمد تر به هدف دست پیدا کرد.

 

اهمیت بودجهبندی در زندگی روزمزه و کاری

 

در نگاهی کلی بودجه به سه دسته تقسیم می‌شود:

  1. بودجه عملیاتی
  2. بودجه نقدی
  3. بودجه سرمایه‌ای

۱) بودجه عملیاتی:

بودجه عملیاتی شامل عملکرد اصلی واحد تجاری از طریق تخمین درآمد و هزینه با توجه به حجم فعالیت ها می باشد و تمرکز آن بر روی هزینه های خرید کالا و و ارائه خدمات می باشد. این بود‌جه معمولاً سالانه می باشد و بعد از گذشت زمانی مشخص( مثلاً ۹ ماه) برای تهیه و تدوین بودجه سال بعد اقدام می‌شود.

۲) بودجه نقدی:

تمرکز بودجه نقدی بر روی برنامه ریزی و مدیریت وجوه نقد (نقدینگی واحد) می باشد. دوره زمان بودجه نقدی مانند بودجه عملیاتی سالانه میباشد و به دوره های کوتاه تر نیز تفکیک می شود .

۳) بودجه سرمایه ای:

بودجه سرمایه ای نشان دهنده برآورد هزینه هایی است که تخمین زده می‌شود در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری شود. که این اقلام سرمایه ممکن است به بیش از یک دوره تسری پیدا کند در این صورت، آن بخشی از هزینه‌ها را به دوره‌های بعدی تفکیک می‌کنند. بودجه‌های سرمایه ای سالانه است و در کنار بودجه عملیاتی تهیه می‌گردد و ممکن است به دوره های کوتاه تر (سه ماهه) تفکیک گردند.

کلام آخر:

بودجه و بودجه‌بندی ممکن است در ابتدا امری بسیار دشوار به نظر برسد اما به مرور زمان و با مشاهده رسیدن به اهداف مطلوب متوجه می‌شوید این کار بسیار آسان و پر منفعت می باشد.
به وسیله بودجه بندی می توانید درآمدها (منابع) و هزینه ها (مخارج) خود را مدیریت کرده و با اولویت بندی هزینه ها به امور شخصی و شغلی خود را سامان دهید و حتی می توانید خود را برای حوادث غیرمترقبه آماده کنید و حتی این کار باعث می شود به سمت سرمایه گذاری های بزرگتر هم قدم بردارید.