هر واحد تجاری برای رسیدن به هدف نهایی خود که همان کسب درآمد و سود است از ابتدای کار نیازمند دارایی ها و اموال و تجهیزاتی خاص صنف خود می باشد.
اما آیا برای حسابداری اموال و سازماندهی و نگهداری اموال نیز باید تدابیر خاصی در نظر گرفته شود؟ آیا اهمال و کوتاهی در دسته بندی و نگهداری اموال ضرری را متوجه واحد تجاری می کند؟

برای درک دقیق در مبحث حسابداری اموال تا انتهای این مقاله با دروسا حساب همراه باشید.

حسابداری اموال چیست؟

اموال، در لغت که کلمه‌ای عربی است به معنی جمع مال است.
اموال، دارایی ها و منابع هر واحد تجاری هستند که بنا به صلاحدید و با نظر به عملکرد گذشته‌شان و نیاز آن واحد برای رسیدن به درآمد، تهیه و خریداری شده‌اند. دارایی ها و اموال با توجه به اهداف واحد تجاری اصولاً برای مدت طولانی تهیه می‌شود.

پس همواره هزینه استهلاک اموال نیز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین نیاز به وجود برخی اموال و تجهیزات و… برای انجام امور جاری شرکت حیاتی است اما در کنار این نیاز همیشه شخصی باید اموال و دارایی ها را مدیریت و ثبت و گزارش کند و استهلاکات آنها را محاسبه و بررسی نماید و در زمان مناسب اموال جدید را جایگزین اموال مستهلک شده نماید؛ که این امور را حسابداران اموال انجام می دهند.

 

مفهوم اموال در حسابداری چگونه است؟

در حسابداری منظور از اموال آن دسته از دارایی هایی هستند که در تملک آن واحد تجاری بوده و به صورت مفید در جهت نیل به اهداف از آنها استفاده می شود.
اموال را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

 • اموال منقول
 • اموال غیر منقول

الف)اموال منقول

اموالی هستند که قابلیت جابه‌جا شدن دارند و در اثر استفاده فرسوده و خراب خواهند شد؛ مانند وسایل نقلیه، میز و ……

ب)اموال غیر منقول

اموالی هستند که قابلیت جابجا شدن را ندارند مانند ساختمان و زمین و…
اموال منقول خود به سه دسته تقسیم می شود :

 • اموال منقول مصرفی
 • اموال منقول غیر مصرفی
 • اموال منقول در حکم مصرفی

 

تحصیل اموال در حسابداری

 

 

تحصیل اموال در حسابداری

در حسابداری تحصیل اموال بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی و با فرض تداوم فعالیت و اصل تطابق هزینه ها و درآمدها صورت می پذیرد.
یعنی همانگونه که پیشتر گفته شد تهیه و تحصیل اموال در جهت اهداف بلندمدت واحد تجاری خواهد بود و باید ارزش اموال در زمان تصاحب و تملک برای استفاده کنندگان خارجی و داخلی آن واحد تجاری مشخص باشد.
اصولاً تحصیل اموال به یکی از روش‌های زیر صورت می پذیرد:

 • خرید
 • احداث (تولید)
 • امانی
 • رایگان (اهدا)

 

حسابدار اموال کیست؟

حسابدار اموال شخصی است که موظف است اموال و دارایی‌های ثابت در واحد تجاری را شناسایی و ثبت نماید و همچنین استهلاکات و محاسبات آن‌ها را انجام دهد و در صورت فروش اموال امور حسابداری مربوطه را ثبت نماید.

 

وظایف حسابداران اموال چیست؟

 • اسناد مربوط به تحصیل دارائی را ثبت و نگهداری نماید.
 • کدینگ اموال را بر مبنای اصول و استانداردها انجام دهد.
 • اموال را پلاک کوبی( لیبل) نماید.
 • استهلاک اموال را بر اساس استانداردها محاسبه و ثبت نماید .
 • به محض فروش اموال آنها را ثبت نمایند
 • و….

 

اهمیت حسابداری اموال

حسابداری اموال با محاسبات دقیق(استهلاکات و..) باعث می‌شود از دقیق بودن سود و زیان اطمینان حاصل نمود و با محاسبات(عمر مفید و…) به سرمایه گذاران کمک می کند برای آینده واحد تجاری بهتر برنامه ریزی و بودجه بندی نمایند و نیز به دارندگان واحد تجاری اطمینان بیشتری می‌دهد که از ریسک‌های احتمالی به دور بماند.
در کل عملکرد درست و محاسبات دقیق حسابداری اموال باعث بازدهی بیشتر و بهتر در کسب و کار خواهد شد.

 

نتیجه گیری:

عدم نظارت و مدیریت بر اموال باعث خسارات جبران ناپذیر خواهد شد. کنترل و دسته بندی و ثبت و محاسبات استهلاک اموال توسط حسابداران اموال سبب می‌شود که بدانیم در واحد تجاری چه امکانات و دارایی‌هایی در اختیار داریم و به بهترین نحو از آنها استفاده کنیم و نیز این کنترل ها باعث جلوگیری از سرقت اموال خواهند شد.
عملکرد حسابداران اموال باعث می‌شود در صورت خرابی و اتمام عمر مفید و مستهلک شدن اموال، برنامه‌ریزی‌هایی به موقع برای جایگزینی انجام پذیرد. حسابداران اموال با انتخاب یک نرم‌افزار کاربردی و مناسب و به روز کردن اطلاعات و دانش خود می توانند به واحدهای تجاری کمک کنند سریعتر و بهتر به اهداف خود دست یابند.