در بخشنامه 210/1400/36 مورخ 1400/05/13 موضوع موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل مطرح گردیده است.

با دروسا حساب همراه باشید تا به موضوع این بخشنامه بپردازیم.

 

موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل

بر طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی برای املاک به میزان ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و نیز انتقال حق واگذاری محل به میزان کل وجوه دریافتی مالک یا صاحبان حق و به میزان نرخ ۲ درصد، در زمان انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق، مشمول مالیات خواهند بود.

البته از نظر این قانون (طبق تبصره ۲ این ماده) حق واگذاری محل شامل حق کسب ،حق پیشه یا حق تصرف محل یا کل حقوق ناشی از موقعیت تجاری آن محل خواهد بود.

اما با توجه به ابهامات مطروحه و سوالات در مورد این قانون سازمان امور مالیاتی در خصوص شفاف سازی وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل به موضوعیت ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه 210/1400/36 مورخ 1400/05/13 را ابلاغ نموده است.

که در متن این بخشنامه ،بخشنامه ی شماره۲۰۰/۹۷/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ به موضوعیت شمول مالیات حق واگذاری محل، نسبت به نقل و انتقالات اراضی با کاربری‌های مختلف ابطال گردیده است .

و با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ و مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخص تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم ، انتقال حق واگذاری محل فقط برای املاک دارای کاربری تجاری( هم عرصه و هم اعیان) مورد تایید مراجع ذیصلاح ،موضوعیت دارد که در هنگام انتقال از سمت صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری بر طبق مقررات مربوطه خواهند بود.

یعنی در سایر کاربری ها مانند اداری، آموزشی، صنعتی و… به جز کاربری تجاری ،مالیات حق واگذاری محل موضوعیت نخواهد داشت .

به منظور درک بهتر متن کامل بخشنامه در ذیل این مطلب قرار داده شده است.

متن کامل بخشنامه 210/1400/36 سازمان امور مالیاتی کشور