در این مقاله قصد داریم عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی با توجه به بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ بپردازیم.

 

با دروساحساب همراه باشید.

 

با توجه به مکاتبات عدیده و اختلافات بسیاری از مودیان مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹، نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی و صندوق های مختلف در این بخشنامه و همچنین سود و کارمزد و جریمه‌های پرداختی به اشخاص مذکور، سازمان امور مالیاتی جهت ثبات رویه در نحوه عملکرد ادارات و جلوگیری از بروز اختلافات و شفاف‌سازی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۳نموده است .

که در آن با اشاره به بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا اعلام کرده که، ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذیربط نمی باشند و همچنین با استناد به ماده ۱۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر سود و جریمه های بانکی و صندوقهای مذکور در این بخشنامه نیز از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد.

 

بخشنامه_200_1400_13_1

 

همچنین در بند ۳ این بخشنامه آمده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات اعطایی خود اعم از ارزی ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می‌باشند و همچنین عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه مودی مشمول جریمه (معادل یک دوم تا دو برابر مالیات) خواهد شد.

 

بخشنامه_ 200_1400_13-1-2

 

برای خواندن بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۳ روی لینک زیر کلیک نمایید:

بخشنامه: 200/1400/13