در این مقاله قصد داریم به خلاصه ای از بخشنامه 200/99/16 از تراکنش های مالی بپردازیم و موارد پرداخته شده در این بخشنامه را مورد بررسی قرار دهیم.

همچنین در این مقاله میخوانیم:

با دروسا حساب تا پایان این بخشنامه همراه باشید.


بخشنامه جدید تراکنش های مالی

در 1399/01/31 بخشنامه 200/99/16 جهت نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی ابلاغ گردید.

در این بخشنامه مقرر شد که در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای ( طبق مندرجات بخشنامه) تشکیل شود که پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ( با درنظر گرفتن اینکه تراکنش های بانکی به تنهایی دلیل بر وجود درآمد نیست) بررسی های لازم را بعمل آورد.

بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی تشخیصی مودی و یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت میدهد.

در صورتی که اکثریت اعضا نسبت به همه خوان بودن تراکنش های بانکی هرسال، با عملکرد مالی یا مالیاتی در همان سال اتفاق نظر داشته باشند، حسابرسی مالیاتی انجام نخواهد شد و صرفا توسط کمیته مذکور صورت جلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص صادر و برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود.

اما در صورتی که پس از بررسی های مربوطه، از نظر کمیته مذکور، تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، می بایست برابر با بندهای دیگر این بخشنامه انجام پذیرد.

بخشنامه جدید تراکنش های بانکی

دسته بندی مشاغل و اشخاص (طبق بخشنامه 200/99/16)

دسته بندی مشاغل و اشخاص طبق بخشنامه 200/99/16 به صورت زیر می باشد:

الف) اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای یک پرونده:

حداکثر تا 5 روز کاری، پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته، در اختیار گردیده رسیدگی ویژه قرار می گیرد.

ب) اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده در یک اداره کل:

حداکثر ظرف دو هفته پس از تاریخ دریافت تراکنش های بانکی، کمیته مسئول اقدام به دعوت از صاحب حساب جهت ارئه توضیحات در مورد تراکنش ها و ارتباط آن ها با هر یک از پرونده ها، تحقیقات می کند.

پس از آن حسب نظر کمیته و با تکمیل فرم مربوطه به گروه رسیدگی ویژه تحویل می شود.

در صورت استنکتف مودی از امضا فرم مربوطه یا عدم مراجعه ظرف مدت یک هفته از تاریخ دعوت، مراتب در فرم درج و به گروه رسیدگی تحویل داده می شود.

در صورتی که مودی در چندین اداره کل پرونده داشته باشد، در اداره ای بررسی می شود که اطلاعات را دریافت کرده است.

ج) اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد پرونده:

اداره مالیاتی تا حداکثر ظرف 2 هفته از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، اقدام به انجام تحقیقات و دعوت از صاحبان حسب مورد می نماید و پس از تعیین نوع فعالیت و پر کردن فرم تعیین شده و انجام مراحل تشکیل پرونده و ثبت نام، پرونده را تحویل گروه رسیدگی ویژه می دهد.

چناچه تراکنش های بانکی متعلق به شخص دیگری باشد و شخص مذکور کتباً اقرار نماید و مستنداتی دال بر آن موضوع نباشد، می بایست در راستای مقررات قانونی با شخص جدید برخورد شود.

بخشنامه 200/99/16

طبقه بندی ماهیت تراکنش های بانکی

در بخشنامه 200/99/16 به طبقه بندی ماعیت تراکنش های بانکی پرداخته شده که براش ما آورده ایم:

الف) تراکنش هایی که ماهیت درآمدی ندارند:

 1. تسهیلات دریافتی
 2. نقل و انتقال های شخصی (منوط به اینکه درآمد نباشد)
 3. وجوه جبران خسارت
 4. تنخواه واریزی
 5. مبلغ واریزی بابت شرکاء در مشاغل مشارکتی
 6. دریافت و پرداخت حق شارژ
 7. تراکنش های بانکی مربوط به اعضا هیئت مدیره و سهامداران
 8. دریافت پرداخت به حساب بستگان ( منوط به اینکه درآمد نباشد)
 9. قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
 10. و بقیه موارد مندرج در این بخشنامه

ب) تراکنش هایی که ماهیت درآمدی دارند اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده است.

ج) تراکنش هایی که ماهیت درآمدی دارند اما رسیدگی های قبلی، مالیات ان ها محاسبه و پرداخت شده است.

نکته:

با توجه به عدم مستندسازی در سالهای قبل، تراکنش ها کمتر از 150/000/000 ریال در صورت عدم وجود مستندات دال بر وجود درآمد محسوب نمی شوند.

سایر نکات

 • گروه رسیدگی کننده علاوه بر دریافت مالیات و جرائم موضوع قانون مالیات های مستقیم ، درصورت احراز مشمولیت ثبت نام نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده ( به صورت همزمان) اجازه اخذ مالیات مذکور را دارد.
 • برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن، در صورت محرز شدن کتمان درآمد از طریق بررسی تراکنش های بانکی، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات از ضرایب موضوع ماده 154 ق.م.م استفاده می شود؛ ضرایب متناسب با نوع فعالیت می باشد. درصورت عدم وجود ضرایب مرتبط، هیئت حل اختلاف، ضریب شغل مشابه را انتخاب می کند.
 • چنانچه به هر نحوی تراکنش حساب های بانکی موردحسابرسی قرار گرفته باشد، حسابرسی مجدد این مورد، موضوعیت نخواهد داشت.

سخن آخر

در این بلاگ به موضوع بخشنامه 200/99/16 پرداختیم در رابطه با دسته بندی مشاغل و طبقه بندی ماهیت های تراکنش های بانکی و در اخر نکات مهم این بخشنامه صحبت کردیم.

درصورت تمایل برای مطالعه متن کامل این بخشنامه میتوانید با کلیک بر لینک زیر متن کامل این بخشنامه را مطالعه کنید.

متن کامل بخشنامه 200/99/16 در سازمان امور مالیاتی کشور

اگر نکته در رابطه با این بخشنامه دارید حتما با ما درمیون بگذارید و در قسمت نظرات برای ما بنویسید.