تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 به شماره 230/99/502 مورخ 99/01/27

در سال های اخیر معمولا مهلت ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده تا 31 فروردین ماه تمدید میشد. اما در ماه های اخیر و با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از کسب و کارها، بسیاری از صاحبان مشاغل درخواست تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را داشتند که با تصمیم سازمان امور مالیاتی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 برای کلیه مودیان تمدید شد.

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 به شماره 230/99/502 مورخ 99/01/27

در متن این دستور العمل آمده است:

” پیرو دستورالعمل شماره 162/230/ د مورخ 06/01/1399 موضوع مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان 1398) با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به جهت شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، بدینوسیله مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی در مورد کلیه مودیانی که اظهارنامه دوره مذکور را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31/02/1399 تسلیم نمایند امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت کتبی برای مودیان فراهم نمایند.”

لینک دانلود بخشنامه، جهت مشاهده‌ی آن

سازمان امور مالیاتی :

http://www.vat.ir/news.aspx?id=3014

برای آشنایی بیشتر با خدمات دروسا حساب اینجا کلیک کنید.