همواره شرکت ها در هنگام دریافت تسهیلات و ضمانت نامه ها و یا گشایش اعتبار اسنادی به جز مدارک و ضوابط دست و پا گیر اداری مختلف توسط بانک، دچار یک معضل بزرگتری به نام مفاصا مالیاتی، موضوع تبصره 1 ماده ی 186 می شدند که دریافت آن از سازمان امور مالیاتی خود یک روال اداری و کاغذبازی زیادی را به همراه داشت.

در سال های اخیر هم با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک ها، این امکان برای مؤدیان مالیاتی بوجود آمد که دیگر نیاز به مراجعه حضوری و پیگیری دستی از سازمان امور مالیاتی برای دریافت این گواهی لازم نبود و بانک به صورت سیستمی این استعلام را برای سازمان امور مالیاتی ارسال و سازمان هم به صورت سیستمی در بازه ی زمانی 72 ساعت پاسخ را به بانک اعلام می نمود.

در این قانون و تفام نامه بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی برای دریافت تسهیلات، اعتبار و تعهد تا سقف یک میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا سقف 3 میلیارد ریال، ملزم به دریافت این گواهی می شدند.

الزامات صدور مفاصا حساب مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

اخیرا طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ی 99/30718 مورخ 99/2/11 بخشنامه ی قبلی مورد اصلاح قرار گرفت و پس از بحث و بررسی در شورای هماهنگی بخش خصوصی و دولت، اصلاحات خوبی به نفع مؤدیان مالیاتی و مشتریان بانک ها صورت گرفت که اَهم آن به شرح زیر می باشد:

1- پرداخت تسهیلات بالاتر از 2 میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و 5 میلیارد ریال به اشخاص حقوقی، اعم از تسهیلات ریالی و ارزی در یک سال شمسی از 1/1 الی 12/29 همان سال ملزم به دریافت مفاصا حساب تبصره 1 ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. ارقام کمتر از آن ملزم به دریافت مفاصا حساب مذکور نیستند و بانک اجازه ی مطالبه ی چنین مفاصا حسابی را از دریافت کنندگان تسهیلات نخواهد داشت.

2- در این بخشنامه تاکید گردیده است که هرگونه ایجاد تعهد، مانند صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی، منوط به اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات مستقیم نخواهند بود و مؤدیان مالیاتی و مشتریان بانک ها بدون نیاز به دریافت این گواهی و بدون محدودیت سقف ریالی قادر خواهند بود ضمانت نامه های بانکی و یا گشایش اعتبار اسنادی خود را انجام دهند که قدم بزرگی در تسهیل روند شرکت در مناقصات برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی می باشد و البته جای تقدیر از بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی را دارد.

به امید رفع تمامی موانع تولید و ایجاد کسب و کارهای موفق در کشور عزیزمان.

بخشنامه ی مذکور را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود بخشنامه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران