در این آیین نامه وزارت اقتصاد و دارایی، به استناد به بند (ت) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در مورد نحوه دریافت مالیات از املاک و خودروها را آماده و جهت بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.

مطابق آیین نامه مذکور وزارت خانه های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت، سازمان ثبت و املاک کشور، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات مالکیت املاک از قبیل مشخصات کامل هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تلفن همراه و مشخصات ملک را نسبت به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برخط، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 در اختیار این سازمان قرار دهند.

همچنین نیروی انتظامی موظف است کلیه اطلاعت مالکان خودرها از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تلفن همراه و مشخصات خودرو را حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برخط حد اکثر تا پایان شهریور ماه 1399 در اختیار این سازمان قرار دهد.

 

اخذ مالیات از املاک

 

طبق آیین نامه پیشنهادی، سازمان امور مالیاتی نیز می تواند با استفاده از ضریب همگن مناسب، ارزش واقعی واحد مسکونی را تعیین نماید و هم می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ارزش گذاری روز واحدهای مسکونی برحسب بررسی های میدانی دارای معماری و شرایط خاص تشخیص داده می شوند اقدام نماید.

وهمچنین کلیه افراد مشمول آیین نامه مذکور مکلفند مالیات مربوط به واحد مسکونی و خودروهای خود و افراد تحت تکفل خود را تا پایان بهمن ماه 1399 پرداخت نمایند.

درضمن طبق این آیین نامه، کلیه دفاتر رسمی و نیروی انتظامی مکلفند که هیچ سند مشمول مالیات را ثبت ننمایند و هیچ خودرو مشمول تعویض پلاک نشود. منظور این است که کلیه املاک و خودرو های مشمول مالیات قبل از پرداخت مالیات خود نمی توانند سند انتقال خود را در هیچ دفتر اسناد رسمی ثبت نمایند و خودروها نمی توانند در هیچ کدام از مراکز تعویض پلاک پلاک خود را تعویض نمایند.

خدمات مالی ،حسابداری و مالیاتی دروساحساب

خبرگزاری ایسنا